ARB WEEKEND 28-29 Oktober i Uppsala

Välkomna ARBWEEKEND inskrivning 7:45 – 8:15 och startar 8:30
Lördag 28 oktober
Plats: Gottsunda Församlingshem
Valthornsvägen 15
756 50 Uppsala

#ArboristagainstALS

ArbWeekend är en utbildnings live event för arborister och klättrande trädfällare. Arborister som innehar ETW eller ISA Certifiering får efter sitt deltagande på ARB Weekend CEU poäng etc att tillgodose sig.

ARBWeekend är en icke vinstdrivande utbildnings plattform för arborister och klättrande trädfällare

ARBWeekend är ett gratis event och vi är stort behov av lämpliga sponsorer inom trädvårds industrin, trädvårdsföretag som kan tänka sig och sponsra och vara med på plats när väl eventet äger rum.

Mer information om sponsring.

På ARBWeekend träffas man och lär känna nya som gamla arbetskamrater – framtida samarbetspartners och nya vänner. Välkomna.

Anmälan, registrera dig senast 25 oktober

Huvudsponsor

Sponsorer

Johan Wennerling – Arborist

Visar oss sina apparater

http://wennerlingarborist.se/

https://www.bengtsmotorservice.se/motorsagar/


Program för ARB WEEKEND 2023 28-29 Oktober

Plats: Gottsunda Församlingshem
Valthornsvägen 15
756 50 Uppsala

Lördag 28 oktober

Konferencier för dagen Björn Larsson från Arboris

 • Inskrivning – 7:45 -8:15
 • 8:30 – 9:20 – Michael Curwen – climbing techniques – Safe climbing – 1 – 2 System in the tree and so on. Diskussion och frågor med Michael Curwen
 • Paus
 • 10:15 – 11:30 Maria Forslund om skyddsvärda Träd i uppland
  Diskussion och Frågor
  Introduktion ARB CASE
 • Lunch 13:00 – 14:00
 • 14:15 – 16:00 tipspromenad vid Nåntuna Lund – summering av dagen
 • 19:30 – Gemensam Middag på kvällen hos restaurang Messob Uppsala


Söndagen 29 Oktober

 • samling 11:30 – 14:30 vid Krusenbergs Herrgård
 • 11:30 – 14:30 Patrik Karlsson -Skogskonsulent
  Om granbarkborrens framfart – Diskussion och frågor
 • 15:00 Vinnarna av fototävlingen koras presenteras på plats vid Krusenbergs herrgård av Martin Rosander.
 • 16:00 ish Avslut av ArbWeekend 2023

Föreläsare

Michael Curwen UK

ARBOR ACE Mixed SRT techniques suitable for climbing – Safe climbing – 1 – 2 System in the tree and so on. 

Maria Forslund – Om Skyddsvärda i Uppland

Maria Forslund arbetar på Länsstyrelsen Uppsala Län, hon är länsstyrelsens koordinator för hotade arter, och arbetar dagligen med Skyddsvärda träd och naturmiljöer.

Patrik Karlsson – Om Granbarkborrens framfart i Uppland

Skogsskadesamordnare Uppsala-Västmanland, Rådgivare skogsskador särskilt granbarkborre.

Patrik har arbetat 20 år på Skogsstyrelsen och de senaste åren huvudsakligen med inventering och rådgivning kopplat till granbarkborre och träffat flera tusen skogsägare och yrkesverksamma genom fysiska- och digitala träffar. Tidigare har Patrik också arbetat på Skogsstyrelsen med rådgivning kopplat till branden i Västmanland och bränderna i Gävleborg.

Utställare

Tipspromenad – Lördagen vid Nåntuna Lund

Under Söndagen vid Krusenberg Herrgård.

På Söndagen Fototävlingen avslut och segrare koras på plats vid Krusenbergs Herrgård

Arrangör

Martin Rosander – Modern Trädvård
070 528 25 91